Search
  • דורון פלק - רואה חשבון

פעם עוסק זעיר ועכשיו פטור

Updated: Feb 12, 2019

במידה ואת/ה עוסקים פטורים, עליכם לדווח למע"מ על מחזור העסקאות בעסק (הכנסות) לשנת 2018 לא יאוחר מה-31.1.2019

המושג של עוסק זעיר כבר לא קיים יותר, והיום קוראים לזה עוסק פטור. בכל מקרה, זה לא כל כך משנה איך קוראים לזה, מה שחשוב הוא - שבמידה ואת/ה עוסקים פטורים, עליכם לדווח למע"מ על מחזור העסקאות בעסק (הכנסות) לשנת 2018 לא יאוחר מה-31.1.2019 (עד סוף החודש!!)

כדי להימנע מקנסות, זה הזמן לרכז את הקבלות, ולהעביר אותן לרואה החשבון לצורך דיווח בזמן. אם אתם עובדים עם תוכנה להפקת קבלות, מומלץ גם לצרף את דוח ההכנסות שלכם, כדי להימנע מפספוס של הכנסות.

במידה ואינכם עובדים עם רואה חשבון, יכולים לדווח בעצמכם באתר רשות המיסים, או באמצעות הגשת טופס הצהרת עוסק פטור שהייתם אמורים לקבל לביתכם למשרדי מע"מ.

שימו לב!! הדיווח הוא רק על ההכנסות (בלי הוצאות). להזכירכם, תקרת הפטור לעוסק פטור בשנת 2018 עומדת על 99,003 ₪. במידה ובמקרה גיליתם בסוף שנה שחרגתם מהתקרה והמשכתם להוציא קבלות – מומלץ ליצור קשר עם רואה חשבון כדי להסדיר את העניין.

0 views0 comments

בקשתך התקבלה בהצלחה

ליצירת קשר בכל שאלה או נושא:

שירותי ראיית חשבון קלאסיים וייעוץ פיננסי - עסקי

תחת קורת גג אחת