שירותי ראיית חשבון לחברי קיבוץ

רקע 

החל מה-1.1.2017 השתנה החוק בשיטת המיסוי הקיבוצי, והפרשנות המקובלת של השינוי בחוק, אותה אימצתי במשרדי, הינה כי חברי קיבוץ שאינם מוגדרים כחברי קיבוץ בעצמאות כלכלית מחויבים להגיש את הדוחות השנתיים שלהם, ולדווח על הכנסותיהם דרך ספרי הקיבוץ - על כל המשתמע מכך.

על אף שהחוק השתנה כבר בתחילת שנת 2017, ואיתו הצורך להתחיל ולדווח על הכנסות חברי הקיבוץ שאינם בעצמאות כלכלית דרך ספרי הקיבוץ - מס הכנסה טרם הוציא הוראת ביצוע מחייבת כיצד יש לעשות זאת. לפיכך, מאז השתנה החוק, הנני מקיים מגעים עם רשויות המס בנושא ובהתאם לכך פיתחתי פרקטיקה של דיווח על הכנסותיהם של חברי קיבוץ בהתאם לשינוי החקיקתי (בתאום אם רשויות המס), ולמרות העובדה שאין הוראת ביצוע של מס הכנסה, רשויות המס מקבלות את הפרשנות הזו וממליצות לדווח ברוח החוק כאמור.

למי מיועד השירות?

  • חבר קיבוץ עצמאי שמדווח לבד, ולא בטוח שיודע אם עושה את זה נכון.

  • חבר קיבוץ ששוקל לפתוח עסק חדש.

  • חבר קיבוץ שכבר יש לו עסק קיים שעובד כבר כמה שנים, והקיבוץ לא מאפשר לו יותר לעשות הנהלת חשבונות דרך הקיבוץ

  • חבר קיבוץ שכבר יש לו עסק קיים והקיבוץ אמר לו שעליו לפנות לרואה חשבון חיצוני שיגיש לו דוחות לרשויות המס באופן עצמאי 

מה חשוב לדעת?

במידה ואתה חבר קיבוץ, הדבר הראשון שעליך לבדוק מול הקיבוץ - האם אתה מוגדר מבחינת הקיבוץ כחבר בעצמאות כלכלית או חבר רגיל.

במידה והינך חבר בעצמאות כלכלית, וקיבלת מהקיבוץ מכתב חתום המעיד על כך, מרואה החשבון של הקיבוץ או לכל הפחות ממנהל הקהילה או חשב הקיבוץ, אזי למעשה אתה יכול לדווח על הכנסותיך ככל אדם אחר במדינת ישראל.

מנגד, במידה והינך חבר קיבוץ שאינו מוגדר כחבר קיבוץ בעצמאות כלכלית ("חבר רגיל") - במצב כזה עמדת משרדי ועמדת מס הכנסה עימם אני בקשר מזה זמן רב בנושא, הינה כי עליך לדווח על הכנסותיך כהכנסות הקיבוץ. במצב זה, המלצתי לפנות לייעוץ בנושא בהקדם האפשרי על מנת לוודא כי הינך מדווח באופן נכון לרשויות - ניתן ליצור קשר טלפוני - 052-5013834 או להשאיר פרטים כאן.

שירותי ראיית חשבון לחברי קיבוץ כוללים -

Sod Maintenance
פתיחת תיקים ברשויות 
חברה בע"מ
עוסק מורשה
עוסק פטור
Sunrise over the Wheat Field
הנהלת חשבונות
חברה בע"מ
עוסק מורשה
עוסק פטור
White Flowers
הגשת דוחות שנתיים
חברה בע"מ
עוסק מורשה
עוסק פטור
Orange Blossom
שירותי חשבות לחברות
עריכת דוחות כספיים
ביקורת חיצונית

בקשתך התקבלה בהצלחה

ליצירת קשר בכל שאלה או נושא:

שירותי ראיית חשבון קלאסיים וייעוץ פיננסי - עסקי

תחת קורת גג אחת